Taksering

Byggeråd AS tilbyr sertifiserte takstmenn innenfor all type taksering, også andre type objekter og EL-kontroll.

Vi tilbyr bl.a.:

  • Verdivurdering av boliger, fritidsboliger, tomter
  • Verditaksering av næringseiendommer og næringstomter
  • Verditaksering av landbrukseiendommer
  • Områdetaksering i forbindelse med regulering /utvikling
  • Bygg/prosjektvurdering for banker og utførende
  • Bygg og prosjektoppfølging av tiltak under oppføring for banker
  • Skadetaksering av byggverk
  • Skjønn
  • Leievurderinger
  • Eiendomskattetaksering

Klikk for større bilder