HMS / SHA og Ytre miljø

HMS

Begrepet «Helse, Miljø og Sikkerhet» (HMS), er et begrep de fleste arbeidstakere og arbeidsgivere har kjennskap til og er fortrolige med. HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidssammenhenger.

SHA

Begrepet “sikkerhet, helse og arbeidsmiljø” (SHA), ble introdusert i den første utgaven av forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) som utkom i 1995. Begrepet SHA benyttes bare for bygge- og anleggsarbeider.

Som SHA rådgiver ivaretar vi ulike oppgaver i byggherreforskriftene på vegne av byggherren. Vi mener at SHA ansvaret alltid skal ligge hos byggherren. Også byggherrens sitt ansvar for det ytre miljø tilbys ivaretatt av våre rådgivere.

Vi tilbyr:

  • Å ivareta rollen som byggherrens representant, og koordinatorrollene ihht byggherreforskriften
  • Bistand til «riktige» materialvalg i forhold til miljøhensyn
  • Utarbeidelse av HMS/SHA dokumentasjon
  • Risikovurderinger og risikostyring
SHA