Prosjektutvikling

Prosjektutvikling er et samspill mellom oppdragsgiver, bruker og vår prosjektutvikler. Vi kommer sammen fram til det best mulige prosjektforslaget ut fra behov, ressurser og rammebetingelser.

Byggeråd AS har spisskompetanse innenfor prosjektutvikling og kan også bidra med å være medeier i enkelte prosjekter.

Vi tilbyr bl.a.:

  • Analyser og utredninger i tidlig fase av prosjekter
  • Rådgivning og veiledning i eiendomsutvikling
  • Mulighetsstudier
  • Smarte og helthetlige løsninger
  • Partner i et mulig prosjekt
  • Saksbehandlingstjenester i offentlig forvaltning
Prosjektutvikling
Prosjektutvikling
Prosjektutvikling
Prosjektutvikling