Prosjektledelse

Byggeråd AS tilbyr våre oppdragsgivere å representere prosjekteieren og opptre på dennes vegne i forhold til de andre aktørene i et prosjekt.

Våre prosjektledere har nødvendig kompetanse og erfaring i å ta de gode beslutninger om planlegging og gjennomføring, til det beste for prosjekteier i forhold til bl.a. avtalt tid, kvalitet og budsjett.

Om ditt prosjekt er lite eller et stort komplisert, så kan vi tilby riktig prosjektledelse.

Vi tilbyr bl.a.:

 • God styring av kvalitet, økonomi og framdrift
 • Prosjektledelse fra a til å
 • God kommunikasjon
 • Kvalitetsledelse
 • Tverrfaglig bredde
 • Forkantjobbing
 • Analytisk evne
 • Organiseringen
 • Kontraksstrategi
 • Lov om offentlig anskaffelse/Norsk Standard
 • Samhandling
 • HMS i henhold til byggherreforskriften