Prosjekteringsledelse

Byggeråd AS tilbyr våre oppdragsgivere høyt kvalifiserte prosjekteringsledere. Våre prosjekteringsledere er «drillet» i å samle og utnytte den rette kompetansen innen de forskjellige fagene og områdene og så sørge for et samarbeidsklima som skaper god lagånd og gode prosesser.

Om ditt prosjekt er lite eller et stort komplisert, så kan vi tilby riktig prosjekteringsledelse.

Noen viktige momenter:

  • Administrasjon, fremdriftsstyring, økonomistyring og organisasjonsstyring av prosjekteringsgruppen (PG)
  • Tett og god dialog med brukere samt sørge for avklaringer
  • Påse at PG foretar nødvendige avklaringer mot off. myndigheter mv.
  • Sikre tverrfaglig koordinering mellom ulike aktører i prosjektet
  • Sikre budsjett og sørge for usikkerhetsanalyse
Byggeråd