Miljøgeologi

Miljøgeologi er et voksende fagfelt som omhandler miljø og påvirkning fra forurensning i grunnen. Forurenset jord og vann kan utgjøre alvorlige miljøproblemer.

Vi tilbyr kort responstid på undersøkelser og prøvetaking, og gjennom avtaler med analyselaboratorier sørger vi for rask analyse og rapportering av forurensningstilstand.

Videre kan vi bistå med å utarbeide planer for forurensningsreduserende tiltak som er tilfredsstillende både for forurensningsmyndigheten og for kunden.

Vi tilbyr kompetanse innenfor:

  • Innledende kartlegging, miljøtekniske grunnundersøkelser og prøvetaking av potensielt forurenset grunn
  • Risikovurdering og vurdering av forurensningsreduserende tiltak, utarbeidelse av tiltaksplan
  • Disponering og behandling av forurenset grunn, oppfølging av tiltak
  • Grunnvannsproblematikk
  • Kartlegging og prøvetaking av bygningsmaterialer