Kvalitetssikring (KS)

Kvalitetssikring, planlagte og systematiske aktiviteter som gjøres for å oppnå at et produkt eller en tjeneste vil oppfylle kravene til kvalitet. Kvalitetssikring er en del av en organisasjons kvalitetsstyring.

Vi sikrer måloppnåelse gjennom kvalitetssikring både i prosjektets tidligfase og under gjennomføring av prosjektet. Våre KS rådgivere arbeider etter både nasjonale kravstandarder og internasjonale akkrediterte standarder. Våre rådgivere tilbyr i rådgiverrollen også bistand til utarbeidelse og vurderinger av f.eks. byggesøknader, samt vurderinger av prosjektstatus.

Utover vanlig KS-rådgivning/kvalitetssikring, tilbyr vi også:

  • Interne revisjoner (1. part)
  • Leverandør revisjoner (2. part)
  • Utarbeidelse av KS dokumentasjon
  • Ledelses management innen KS
  • Risiko styring
  • Bedriftsrådgivning
  • Bedriftsinterne kurs
Klikk for større bilde