Energi/miljø rådgivning

Byggeråd AS tilbyr bistand innenfor energi og miljø med lønnsom energieffektivisering og omlegging til mer fornybare energikilder.

Dette ut fra kost/nytte og bedre miljøeffekt.

Vi tilbyr bl.a.:

  • Fjernvarme og –kjøling
  • Bioenergi og biogass
  • ENØK og energiledelse
  • Energisentraler
  • Energiplanlegging
  • Konsulentutredninger
  • Prosjektledelse – Stasjoner / Nett / Infrastruktur / Fjernvarme
  • Byggeledelse – Stasjoner / Nett / Infrastruktur / Fjernvarme
  • Idriftsettelse – Stasjoner / Infrastruktur / Kraftkrevende Industri / Onshore
Klikk for større bilde