Vikingskipet, Hamar

Byggherre: Hamar kommune
Oppdragets art: Prosjektledelse

Prosjekt med total prosjektkostnad ca kr 70 millioner. Hensikten med prosjektet var å optimalisere banedekket for å befeste posisjonen som verdens raskeste lavlandsbane for hurtigløp på skøyter. Dette innebar riving av eksisterende banedekke og etablering av nytt dekke med innstøpte kjølerør, over- og underkantarmering samt spennarmering. Areal banedekke ca 10 000 m2. Svært strenge krav til presisjon på arbeidene, tett oppfølging på byggeplass samt en dyktig entreprenør resulterte i et dekke med svært rett overflate (maks avvik 5 mm fra horisontalplanet på 10 000 m2). Prosjektet ble gjennomført til avtalt tid og under vedtatt kostnadsramme.

Vikingskipet