Vestre Toten ungdomsskole

Byggherre: Vestre Toten kommune
Prosjektets varighet: 2017-2019
Prosjektkostnad: ca. 270 mill
Entrepriseform: Samspillsentreprise
Oppdragets art: Prosjekteringsledelse i samspillsentreprise, Koordinator prosjekteringsfasen iht Byggherreforskriften

Prosjekteringsledelse fra forprosjekt til og med detaljprosjektering i utførelsesfase, i nært samarbeid med samspillsentreprenør, byggherre og skoleledelsen. Bruttoareal 10.000 m2. 

Vestre Toten