Toneheim Folkehøgskole – internatboliger

Byggherre: Toneheim Folkehøgskole
Prosjektets varighet: 2019-2020
Prosjektkostnad: ca. 48 mill
Entrepriseform: Generalentreprise
Oppdragets art: Prosjekteringsledelse, byggeledelse, uavhengig kontroll, HMS-koordinator utførelsesfasen

Riving av internatboliger og rektorbolig. Oppføring av 7 boliger i massivtre og med passivhusstandard, totalt ca. 1050 m2.


Foto: Espen Sandlie, Toneheim