Stupeanlegg Koigen, Hamar

Byggherre: Hamar kommune
Byggetid: 2011 – 2014
Prosjektkostnad: Prosjektkostnad 24 mill
Entrepriseform: Utførelsesentreprise
Oppdragets art: Prosjekt- og byggeledelse i siste del av prosjektet, etter at det ble konstatert prosjekteringsfeil
og overskridelse av kostnadsramme. 

Utfordrende prosjektledelse av prosjekt i omfattende krise både mhp økonomi, teknisk løsning og mediamessig.

Stupeanlegg

Stupeanlegg