Strandgateparken lekeplass

Byggherre: Hamar Kommune
Byggetid: 2014 – 2015
Omfang: Omfang ikke avklart
Entrepriseform: Ikke avklart
Oppdragets art: Prosjektledelse

Byggherrens prosjektleder for etablering av lekeplass i Strandgateparken. Lede prosjektet fra initiering gjennom forprosjekt, detaljprosjekt og utførelsesfase.

Lekeplass