Storgata 107, Koppang

Byggherre: Friskhjem AS
Prosjektets varighet: 2017-2020
Entrepriseform: Samspillsentreprise
Oppdragets art: Innleid prosjektleder for privat utbyggingsselskap fra idefase, gjennom prosjektutvikling, prosjektrealisering, ledet samarbeid med samspillsentreprenør samt sørget for koordinering mot leietakerne i bygget. Byggeråd AS har også ivaretatt byggeledelsen og rollen som koordinator i utførelsesfasen iht Byggherreforskriften.

Nybygg som skal inneholde bibliotek, galleri, kulturscene på plan 1, kontorlokaler på plan 2 og hotelleiligheter på plan 3.  Bruttoareal ca 1.600 m2. 

Storgata  107
Illustrasjon: Anderssen + Fremming AS