Stein Gård, Moelv – driftsbygning med fjøs

Byggherre: Stein Gård v/Erik Lier Kvarberg
Prosjektets varighet: 2018-2020
Entrepriseform: Delte entrepriser
Oppdragets art: Prosjektledelse, byggeledelse, HMS-koordinator for utførelsesfasen.

Driftsbygning med fjøs, gjødselkjeller, fòrsentral og lager 3.400 m2 grunnflate.