Stavsberg skole og Furneshallen

Byggherre: Ringsaker kommune
Prosjektets varighet: 2017-2019
Prosjektkostnad: ca. 300 mill
Entrepriseform: Samspillsentreprise
Oppdragets art: Prosjekteringsledelse i samspillsentreprise, Koordinator prosjekteringsfasen iht Byggherreforskriften

Prosjekteringsledelse fra idefase til og med detaljprosjektering i utførelsesfase, i nært samarbeid med samspillsentreprenør, byggherre og skoleledelsen. Bruttoareal 7.700 m2. 

Stavsberg