Smedhagen Park Trinn 4

Byggherre: Fundamentgruppen AS
Prosjektets varighet: 2018-2019
Prosjektkostnad: 60 mill.kr
Entrepriseform: Totalentreprise. Entreprenør: Aas og Nordahl Entreprenørforretning AS
Oppdragets art: Uavhengig kontroll, prosjektering og utførelse, geoteknikk, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk.

Nybygg. 24 leiligheter.

Smedhagen