Østre gate 1, Hamar

Byggherre: Hamar kommune
Prosjektets varighet: 2019-ca 2021
Oppdragets art: Prosjektutvikling for Hamar kommune, med intensjon om i samarbeid med eier av naboeiendom å utvikle over 100 nye studentboliger i sentrum av Hamar og umiddelbar nærhet til campus. Prosjektledelse for Hamar kommune med ansvar for å være pådriver for prosjektutviklingen.

Prosjektet omfatter omregulering, medvirkningsprosesser, makeskifte av eiendommer, strategisk ledelse ifm tilskuddsprosesser etc. 

Østre gate
Illustrasjon: Anderssen + Fremming AS