Nordbyen omsorgssenter

Byggherre: Gjøvik Kommune
Byggetid: 2015 – 2016
Entrepriseform: Delte entrepriser
Oppdragets art: Byggeledelse

24 omsorgsboliger for demente. Arbeidene omfattet riving av eksisterende bygningsmasse (2165m2), samt nybygg (3150m2) med tilhørende VA-arbeider og utomhus.

Nordbyen