Lilleaker Vest

Prosjektnavn: Lilleaker Vest
Byggherre: Profier AS
Prosjektets varighet: 2017-2019
Prosjektkostnad: 900 mill.kr
Entrepriseform: Totalentreprise. Entreprenør: HENT
Oppdragets art: Uavhengig kontroll, prosjektering og utførelse, alle fag

Nybygg, 208 leiligheter.