Klæbu Helse- og velferdssenter

Prosjektnavn: Klæbu HVFS
Byggherre: Trondheim og Klæbu kommune
Prosjektets varighet: 2019-pågår
Prosjektkostnad: 285 mill.kr
Entrepriseform: Samspillentreprise
Oppdragets art: Uavhengig kontroll prosjektering og utførelse, alle fag.

Nybygg, 6.500 m2. Passivhus.

Klebu helse