Johannessenløkka, Hamar

Byggherre: Hamar kommune
Prosjektets varighet: 2019-ca 2022
Oppdragets art: Prosjektutvikling for Hamar kommune, med intensjon om i samarbeid med eier av naboeiendom å realisere prosjekt som vil omfatte fortetting av området med nye boliger, næringsvirksomhet og kontorer sentralt i Hamar. Prosjektledelse for Hamar kommune med ansvar for å være pådriver i prosjektutviklingen.

Prosjektet omfatter omreguleringsprosess, medvirkningsprosesser, forhandlingsprosesser etc.  Prosjektet innebærer å utrede bygging av flere bygg med høyde opptil 20 etasjer.

Johannessenløkka