Idrettshall Hamar Vest

Byggherre: Hamar Kommune
Byggetid: 2014 – 2015
Omfang: 92 mill
Entrepriseform: Tomtekjøp og Utbygging via totalentreprise
Oppdragets art: Prosjektledelse / Byggherreombud

Byggherrens prosjektleder / byggherreombud for idrettshallen.

Idrettshall Hamar Vest