Hertzbergsgate 49, Hamar – Omsorgsboliger

Prosjektnavn: Hertzbergs gate 49 – Omsorgs- og avlastningsboliger for barn og ungdom
Byggherre: Hamar kommune
Prosjektets varighet: 2017-2019
Prosjektkostnad: ca. 35 mill
Entrepriseform: Totalentreprise
Oppdragets art: Prosjektledelse fra forprosjekt og frem til ferdigstilling. Byggeledelse i totalentreprise, Koordinator utførelse iht Byggherreforskriften

Ombygging av barnehage til nye omsorgsboliger for barn og avlastningsboliger for barn og ungdom. Stor grad av spesialtilpassinger. Bruttoareal ca 800 m2. 

Hertzbergsgate 49
Illustrasjon: Studio NSW AS