Fougner Lunds plass, Hamar

Byggherre: Hamar kommune
Prosjektets varighet: 2019-ca 2021
Prosjektkostnad: Uavklart
Entrepriseform: Uavklart
Oppdragets art: Prosjektutvikling for Hamar kommune, med intensjon om i samarbeid med utbyggingsfirma og eier av naboeiendom å utvikle nye boliger i sentrum av Hamar. Prosjektledelse for Hamar kommune med ansvar for å være pådriver for prosjektutviklingen.

Prosjektet omfatter omreguleringsprosess, medvirkningsprosesser, forhandlingsprosesser etc. 

Fougner Lunds plass
Illustrasjon: Norconsult AS