Elverum Helsehus

Byggherre: Elverum Kommune
Byggetid: 2017 – 2019
Entrepriseform: Generalentrepriser
Prosjektkostnad: 570 mill
Oppdragets art: Byggeledelse

I Elverum Helsehus er flere kommunale helsefunksjoner samlokalisert. Funksjoner som legevakt, frisklivssenter, helsestasjon, BUP, PPT, akutt- og korttids sykehjemsplasser m/tilhørende funksjoner, i tillegg er følgende funksjoner allerede lokalisert i det eksisterende bygget. Eksempelvis barnevern, administrative funksjoner og driftsavdeling.

Elverum Helsehus består av 9480 m2 nybygg, samt 6030 m2 ombygging.

Elverum Helsehus
Foto: Geir Stormoen