Basarbygget

Byggherre: Hamar kommune
Byggetid: 15 mnd
Prosjektkostnad: 25 mill
Entrepriseform: Byggherrestyrt delt entreprise
Oppdragets art: Byggeleder

Ombygging / rehabilitering av tegelstensbygg.

Basar