Våre verdier

– hvordan vi vil oppfattes internt og eksternt

Offensiv

Vi ønsker å være en pådriver i prosjektene vi er involvert i. Vi setter oss tøffe mål. Vi tør og lar gründerånden få spillerom der det er naturlig.

Kunnskapsrik

Byggeråds medarbeidere har faglig tyngde, er oppdatert på faget og har som mål å gi oppdragsgiver merverdi målt mot forventningene. Kombinasjonen med å bruke erfaringer, men samtidig også kunne være innovativ når det trengs, skal utgjøre en forskjell.

Stolt

Med stolthet mener vi ikke at vi er «høye på pæra», men vi mener at stolthet har sammenheng med glede og gode resultater. Vi har medarbeidere som oppnår gode resultater og det er dette som gir oss fornøyde kunder. Vi er stolte av hva vi har oppnådd, og gleder oss til fortsettelsen.

Engasjert

De fleste setter pris på engasjement, særlig når det resulterer i bred involvering både av enkeltpersoner og virksomheter. Engasjement smitter, gir arbeidsglede og øker sjansen for å oppnå gode resultater. Engasjement innebærer også positiv nysgjerrighet, evne til å bry seg faglig og sosialt.