Miljøprofil

Miljøstrategi

Byggeråd har som mål å være førstevalg for kunder som setter miljø i fokus.
Byggeråd skal oppfattes som en miljøbevisst bedrift, der de ansatte til enhver tid tar miljøansvar. Dette innebærer at vi viser omtanke for samfunnets sårbarhet gjennom våre valg og vår rådgivning.
Vi bruker aktivt vår kompetanse innenfor miljø, sikkerhet og beredskap for å oppnå gode resultater både for kunden og for egen virksomhet. Byggeråd er miljøfyrtårn sertifisert og medlem av Grønn Byggallianse.

Internt

Gjennom aktiv holdning og handling skal Byggeråd bidra til gode miljøløsninger i egen virksomhet.
Vår miljøprofil skal bidra til å styrke Byggeråds posisjon forretningsmessig, omdømmemessig og som arbeidsgiver.
Byggeråd skal kontinuerlig arbeide for å bevisstgjøre den ansatte rundt «grønne valg», gjennom internt KS- og SHA-system og Personalhåndboken. Målet er å gjøre det enkelt for de ansatte bevisst å ta «grønne valg» i arbeidshverdagen innen energibruk, innkjøp, forbruk og tjenestereiser.
En systematisk og tydelig satsing på miljø internt i Byggeråd bidrar til økt kunnskap og engasjement hos ansatte.

Vårt forhold til kunden

Byggeråd er bevist den påvirkningskraften vi har når kunden velger løsninger. Vi vil sammen med kunden identifisere ambisjonsnivået for miljøarbeidet i de ulike oppdragene.
Byggeråd skal bevisstgjøre kunden hvordan miljøvennlige valg kan bidra til et bedre livsløpsresultat, både økonomisk og miljømessig.
Bærekraftige løsninger kommer frem gjennom å gi rom for alternativene og et nært samarbeid med alle interessenter for oppdraget.
Vi mener at den største og mest varige påvirkning vår virksomhet vil ha på miljøet er at vi, sammen med våre kunder, gjennomfører våre oppdrag på en slik måte at vi kan bidra til kundenes utvikling mot langsiktige løsninger i alle ledd.

Miljøfyrtaarn
Grønn Byggallianse