Byggkonsulenter Hamar

God styring av økonomi, kvalitet og framdrift

Byggeråd AS leverer prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse og SHA ledelse. Dessuten utfører vi uavhengig kontroll, offentlige anskaffelser, byggesaksbehandling og eiendomsutvikling. Vi kan også bistå med rådgivning innen fagområdet miljø / avfall.
Byggeråd har kontorer på Hamar.
Miljøfyrtårn
Startbank
Byggeråd blir en del av Sweco

Sweco kjøper Stema Rådgivning og Byggeråd. Styrker sin posisjon i markedet for prosjekt- og byggeledelse.

Fra 22.03 blir Stema Rådgivning AS og Byggeråd en del av Sweco.

Informasjon til Stema og Byggeråd sine kunder og samarbeidspartnere

Stema+Byggeråd+Sweco

Vi ønsker å orientere kunder og samarbeidspartnere om at Sweco Norge AS snart vil overta alle aksjene i Stema Rådgivning AS, inkludert datterselskapet Byggeråd AS. Kjøpet innebærer ingen direkte endringer for vårt samarbeid. Oppfølging av pågående prosjekter og rammeavtaler og hvordan vi forholder oss til nye muligheter i markedet vil bli uendret.

Den positive endringen for kunder og samarbeidspartnere er at det nye eierskapet vil gi tilgang på supplerende kompetanse og kapasitet, i tillegg til det vi allerede tilbyr. Vi ønsker at kunder og samarbeidspartnere alltid skal føle at de får høy prioritet og personlig oppfølging av oss, og det er viktig for oss å påpeke at både det personell og de tjenester vi leverer, samt kontaktpersoner hos oss vil videreføres uten endringer.

Stema Rådgivning AS og Byggeråd AS er planlagt integrert i Sweco på et senere tidspunkt. Inntil det skjer vil vi operere som selvstendige datterselskaper med uendrede organisasjonsnumre, men vi bytter navn i Brønnøysundregisteret til henholdsvis Sweco Stema og Sweco Byggeråd. I Sweco vil Stema bli videreført som en selvstendig, ny divisjon, som blir hetende Divisjon Prosjekt- og byggeledelse. Byggeråd vil gå inn som en egen enhet under Swecos region Innlandet.

Adresser
Inntil videre er vi å finne på samme adresser. Det er planlagt samlokalisering med Sweco etter hvert, og vi vil komme tilbake med informasjon om våre nye adresser.

Bakgrunn for Swecos oppkjøp av Stema og Byggeråd
Sweco er et ledende tverrfaglig rådgivningsfirma som over flere år har bygget opp et solid miljø innen prosjektadministrasjon. Stema og Byggeråd er spesialiserte og respekterte selskaper innenfor prosjekt- og byggeledelse, som har hatt stor suksess med gjennomføring av prosjekter i alle størrelser og kompleksiteter. Stema, Byggeråd og Sweco vil gjensidig styrke hverandre og være en betydelig aktør innen prosjektadministrasjon. Fagmiljøene vil til sammen gi økte og bedre muligheter både for kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere, enn det vi kan få til hver for oss.

Med ønske om et fortsatt godt samarbeid,

Byggeråd AS

Jan Tore Sagbakken
Daglig leder

Stema Rådgivning AS

Eivind Thoresen Skarpaas
Daglig leder