Byggeråd Prosjektledelse  Byggeledelse

God styring av økonomi, kvalitet og framdrift

Byggeråd AS leverer prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse og SHA ledelse. Dessuten utfører vi uavhengig kontroll, offentlige anskaffelser, byggesaksbehandling og eiendomsutvikling. Vi kan også bistå med rådgivning innen fagområdet miljø / avfall.
Byggeråd har kontorer på Hamar og Lillehammer.
Miljøfyrtårn
Startbank